Jak odróżnić schizofrenię od innych chorób

schizofrenia paranoidalnaSchizofrenia paranoidalna bywa trudna do odróżnienia od innych chorób. Psychiatrzy często twierdzą, że są bardzo płynne granice miedzy schizofrenią a chorobą osobowości. Zaburzenia osobowości, które są podobne do schizofrenii to zaburzenia osobowości psychotyczne, schizotypowe, a także schizoidalne. Czasami przypadki zaburzeń osobowości , o których wyżej wspomniano są klasyfikowane jako schizofrenie poronne, czyli schizofrenie proste, utajone, skąpoobjawowe. Czasami także schizofrenia jest mylona z zaburzeniami afektywnymi będącymi na pograniczu schizoafektywnym. Czasami także zwyczajne pogranicze urojeniowe bywa za bardzo utożsamiane ze schizofrenią. Niektóre urojenia bowiem nie są zaliczane do schizofrenii i nie należy diagnozować schizofrenii przy tych objawach. Inaczej mówiąc, schizofrenia paranoidalna ma podobne objawy do następujących chorób, które jednak należy odróżnić od schizofrenii: psychozy schizoaktywne, psychozy o postaci schizofrenii, psychozy urojeniowe oraz zaburzenia schizotypowe.

  • Ryzyko zapadnięcia na schizofrenię

Największy okres ryzyko zapadalności na schizofrenię przypada najczęściej na czas życia od piętnastego roku życia do czterdziestego piątego roku życia. Populacja osób chorych na schizofrenię jest znacznie bardziej narażona na przedwczesną śmiertelność niż w przypadku osób, które żyją w całej populacji, w której znajdują się wszyscy inni ludzi, również chorzy na inne choroby i schorzenia. Ryzyko przedwczesnego zgonu u chorych na schizofrenię jest spowodowane tym, że chorzy zwyczajnie często popełniają samobójstwo albo zostają zamordowani podczas ich prób targnięcia się na czyjeś życie, aczkolwiek bardzo rzadko są oni skutecznie agresywni wobec innych. Zazwyczaj wycofują się skutecznie ze świata i z kontaktów międzyludzkich, włóczą się po dworcach i parkach, ale nie napadają na ludzi. U chorych na schizofrenię obniża się płodność, co dziesiąta osoba chora na schizofrenię umiera na skutek śmierci samobójczej. Osoby chore na schizofrenię nieco częściej rodzą się w czasie zimy i być może ma to jakiś związek z porami roku.